Utovarni mostovi za platforme sprečavaju prodor hladnog (toplog) vazduha, ulazak prašine i drugih nepoželjnih faktora u skladišta. Izrađuju se od tvrde i kvalitetne gume otporne na atmosferske uticaje, habanje i oštećenja koja su moguća prilikom nailaska vozila na platformu.
Postoji nekoliko modela i to: sa fiksnim čeličnim ramom, sa fleksibilnim ramom koji sprečava bilo kakvo oštećenje u kontaktu sa vozilom i vazdušne koje se naduvavaju nailaskom vozila i po odlasku vozila se izduvavaju.
Utovarni mostovi za vrata bez platforme namenjeni su ugradnji na standardna vrata tj. na zemlji bez platforme. Izrađeni su od kvalitetnih materijala da bi se izbegla oštećenja prilokom nailsaka vozila.
Mogu biti i na razvlačenje, tako da u razvučenom položaju dobijaju formu tunela i namenjeni su nepristupačnim prolazima. U tom slučaju omogućavaju rad u svim vremenskim uslovima.
Elektrohidraulične utovarne rampe sa teleskopskim nastavkom
Idealne za distributivne centre, magacinske prostore kao i za sve
objekte sa potrebom savremene i efikasne logistike. Izrađuju se od
čelika i imaju idealne performanse.
Proizvode se u više različitih dimenzija. Imaju nastavak kojim je moguće produžiti utovarnu rampu i tako je prilagoditi svim tipovima vozila. Rampom se komanduje putem taster upravljača.
Elektrohidraulične utovarne rampe sa padajućim nastavkom imaju istu primenu kao i rampe sa teleskopskim nastavkom, s tim što je kod ovog tipa nastavak prilagodiv samo po visini vozila ali ne i po dubini kao kod teleskopskih.