Materijal i izrada
Segmentna garažna vrata izrađena su od specijalnih panela (segmenata). Međupanelno spajanje je urađeno specijalnim okovima, tako da omogućava izuzetnu hidro-termo izolaciju, kao i funkcionalnost celokupne konstrukcije. Paneli su izrađeni od galvanizovanog, pa plastificiranog čeličnog lima sa reljefnom ornamentikom, međusobno ispunjeni poliuretanom debljine 42 mm, tako da paneli obezbeđuju dobru izolaciju (koeficijent prolaza toplote k = 2,36 W/m2K).
Sistem protiv uklještenja prstiju
Paneli su urađeni tako da onemogućavaju uklještenje prstiju i povrede prilikom korišćenja vrata..
Plastifikacija vrata obezbeđuje izvrsnu zaštitu svakog segmenta, dok im čelik daje masivnost i veliku postojanost. Postoji mogućnost lake zamene, ukoliko dođe do oštećenja. Okov je urađen od visoko kvalitenog čelika i pocinkovan je. Može se farbati u boju po želji kao i paneli. Standardna boja panela je bela. Po obimu celih vrata tj. oko okvira otvora sa sve četiri strane ugrađuje se specijalna guma koja obezbeđuje posebnu zaštitu i dihtovanje. Torzione opruge su izrađene od specijalnog čelika i obezbeđuju dug vek vrata kao i nesmetano dugogodišnje korišćenje. Postoji mogućnost ugradnje malih pešačkih ‘’vrata u vratima’’, prozora, ventilacionoh rešetki...
Način pokretanja i dodatna oprema
Vrata pokreće plafonski motor, monofazni snage od 300-500 W i radi na mrežnom naponu od 400 V. Na motoru je ugrađena sijalica koja se pali aktiviranjem motora i sama se gasi posle 2 min.
Daljinski upravljači su višekanalni tako da ostavljaju mogućnost naknadne automatizacije drugih kapija i vrata, a ne iziskuje dodatne daljinske upravljače.
Sigurnosne mere
Na vratima postoje dve sajle, u slučaju pucanja jedne druga sprečava padanje vrata. Na mehanizmu za kačenje opruga postoji specijalna kočnica za blokadu vrata u slučaju pucanja opruga. Pored toga u samom motoru postoji blokada protiv padanja vrata. U slučaju nestanka struje vrata se lako i efikasno otvaraju ručno, deblokadom motora uz povlačenje ručke na motoru.
Materijal i izrada
Segmentna industrijska vrata izrađena su od specijalnih panela (segmenata). Međupanelno spajanje je urađeno specijalnim okovima, tako da omogućava izuzetnu hidro i termo izolaciju, kao i funkcionalnost celokupne konstrukcije. Paneli su izrađeni od galvanizovanog, pa plastificiranog čeličnog lima sa reljefnim ornamentima, međusobno ispunjeni poliuretanom debljine 42 mm, tako da obezbeđuju dobru izolaciju (koeficijent prolaza toplote k=2,36 W/m2K).
Osim u reljefnom, prisutna su i vrata u ravnom stilu. Plastifikacija vrata obezbeđuje izvrsnu zaštitu svakog segmenta, dok im čelik daje masivnost i veliku postojanost. Postoji mogućnost lake zamene, ukoliko dođe do oštećenja. Standardne su bele boje a mogu se farbati u željenu boju u skladu sa zahtevom naručioca.
Način pokretanja i dodatna oprema
Vrata pokreće plafonski ili bočni motor. Snaga motora se kreće od
60 N do1200 N, monofazni i trofazni snage od 150 W do 1000 W.
Postoji mogućnost ugradnje dodatnih delova kao što su: lampa za upozorenje spuštanja vrata , fotoćelije za sigurnosnu zaštitu. Mogu se otvarati putem daljinske komande ili taster prekidača.
Načini postavljanja segmentnih industrijskih vrata
Sigurnosne mere
U slučaju nestanka struje, vrata se otvaraju ručno pomoću lanca (bezikakvih poteškoća). Na vratima postoje dve sajle, u slučaju pucanja jedne druga sprečava padanje vrata. Pored toga u samom motoru postoji blokada protiv padanja vrata. Na zadnjem panelu ugrađuju se specijalne sigurnosne šarke koje sprečavaju padanje vrata.